Ντουλάπες

Ντουλάπες

Σχέδια ξεχωριστά, πρωτότυπα και συγχρόνως διαχρονικά. Κατασκευές με τους πιο σύγχρονους εσωτερικούς μηχανισμούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη χρήση μέχρι και το μέγιστο ύψος της ντουλάπας.

Προσόψεις συρόμενες ή ανοιγόμενες σε σχέδια και χρώματα που δίνουν ξεχωριστή αίσθηση στο χώρο.